Skautský oddíl LIKAM působí v Kamenici a je pro chlapce a děvčata od 6 let. Pravidelně každý týden máme schůzky v klubovně a jednou až dvakrát měsíčně vyrážíme na výpravy.

Skautský oddíl TYSAN působí v Týnci nad Sázavou a je pro chlapce a děvčata od 6 let. Pravidelně každý týden máme schůzky v klubovně a jednou až dvakrát měsíčně vyrážíme na výpravy.

Klub přátel skautingu je neformální sdružení osob, které se rozhodly přihlásit k myšlenkám skautingu a zároveň podporovat úsilí našich oddílů o výchovu mladé generace.