Veřejná sbírka Pomozte nám postavit klubovnu

Skautské středisko Kamenice vyhlašuje veřejnou sbírku ‘Pomozte nám postavit klubovnu’.
Účelem sbírky je shromáždit finance potřebné k realizaci projektu Skauská klubovna.

Příspět můžete na transparentní bankovní účet 2400569975/2010, který byl zřízen výhradně pro tento účel.

Konání veřejné sbírky bylo oznámeno Krajskému úřadu Středočeského kraje, který vydal osvědčení o konání sbírky pod číslem jednacím 140423/2014/KUSK dne 29.9.2014

Děkujeme za Vaši podporu