Základní kolo Svojsíkova závodu

Naše středisko pořádá v sobotu 18. dubna 2015 základní kolo Svojsíkova závodu. Hlavní přínos Svojsíkova závodu je v podpoře družin a družinového systému. Celý závod je postaven na spolupráci a týmové práci družiny.

Závod proběhne v okolí Zbořeného Kostelce.

Junák mění název

Skautky a skauti mění název organizace! Od 1. dubna se nově a stejně jako před 100 lety jmenují „Junák – český skaut“.

Zároveň k 1. dubnu 2015 dochází i ke změně názvu všech skautských středisek, okresů, krajů i zvláštních organizačních jednotek, neboť jejich názvy jsou odvozeny přímo od názvu Junáka.

Naše jednotka má nový název Junák – český skaut, středisko Kamenice, z. s. 

Prodobnosti viz web Junáka