Akce

Typy skautských akcí…

Schůzky
Pravidelné schůzky jsou základním kamenem skautské činnosti.

Výpravy
Skautské výpravy jsou dalším důležitým kamenem naší činnosti. Bez nich by naše činnost ani nebyla skautingem.

Tábory
Tábory jsou vyvrcholením naší celoroční činnosti. Tábor – to je jedna dlouhá výprava…

Akce pro veřejnost
Středisko organizuje několik akcí, určených i pro veřejnost.

Vzdělávací akce
Snažíme se vedoucím a rádcům předat maximum znalostí a dovedností potřebných pro tvorbu kvalitního programu.

Mezinárodní akce
Skauting umožňuje svým členům setkávání s mladými lidmi z celého světa.