Obnovení skautského oddílu Pyšely

Skautské středisko Kamenice bude větší o další oddíl mladších členů – v září 2018 středisko zakládá nový oddíl v obci Pyšely.

První skautský oddíl byl v Pyšelích založen kolem roku 1938 otcem Josefem Zvěřinou. Josef zvěřina byl jednou z nejvýznamnějších osobností katolické církve v českých zemích druhé poloviny 20. století. Jeho starším rádcem byl Ferdinand Kukal z Babic. Jednalo se o chlapecký oddíl. Dívky také měly velký zájem o skauta a tak byla založena alespoň dívčí besídka. Původní klubovna pyšelského skauta se nacházela v kaplance. Bohužel slibnou činnost skauta přerušila 2. světová válka.

Domníváme se, že po válce se skauti přestěhovali do poslední místnosti v „Grosově“ domě. Nedávno na tomto místě byla keramická dílna. Stěny vyzdobili kresbami pan Jiří Podroužek a pan Krátký. Vstupní dveře do klubovny byly plechové, natřené zelenou barvou, byla na nich osazena skautská lilie (Pyšelské listy č. 76 – září 2007 Mgr. Alex Bezděk – Lexa). Po roce 1948 byl Skaut v Pyšelích zrušen a klubovna přešla pod SSM. Skauti přísahali v pyšelském kostele na naší Československou vlajku skautským způsobem (silnější pomáhá slabšímu). Často si vzpomínají na výlety do našeho posázavského okolí – tábořilo se například Pod Pavlovou skálou a také ve Stříbrné Skalici. Na dívčí oddíl skautu vzpomíná jeho členka paní Dr. M. Rádlová (časopis Skauting č.5/2005 – článek Život Jako služba lásce a pravdě P.ThDr. Josef Zvěřina). Mnoho let zde skauta vedl pan ředitel místní školy Jaroslav Kouba.

Po válce několik let vedl skauta také pan kaplan Polák, až do jeho zrušení. Prozatím jsem z dostupných pramenů zjistili, že skautské organizace byly v Pyšelích vlastně dvě, jedna byla katolická a druhá nekatolická. Bohužel veškeré dochované informace o skautu v Pyšelích jsou útržkovité a čerpáme pouze ze vzpomínek pamětníků. Pokud kdokoli z Vás narazí ve svém okolí na jakékoliv materiály nebo vzpomínky o tomto skautu, snažte se je zachovat, nakopírujte je a předejte do muzea, ať se nám pro budoucí generace zachová i sebemenší stopa po tomto sdružení.

Autor textu: Jan Kostrhoun

 

 

HITHIT kampaň Nenechte skauty zmrznout – již jen 3 dny

K dnešnímu dni se podařilo v kampani na HITHITu “Nenechte skauty zmrznout!” vybrat 115% z cílové částky. Pokud nám chcete ještě přispět, zbývají tři dny do konce kampaně.

Přispívat můžete i na účet naší veřejné sbírky:  2400569975/2010
Má to řádu výhod, například vám můžeme vystavit potvrzení o daru.

Vážíme si vaší pomoci a moc všem přispěvatelům děkujeme!

skauti z Kamenice

HITHIT kampaň Nenechte skauty zmrznout!

Máme obrovskou radost, že se za tak krátký čas podařilo vybrat celou plánovanou částku, v to jsme rozhodně ani nedoufali. Moc všem přispěvatelů a skautským zahřívačům děkujeme!

nenechte-skauty-zmrznout

Co teď. Má cenu přispívat i pokud se dostaneme nad vytoužených 100%?
Ano! A proč?

Po vybrání 330 000 Kč jsme schopni zrealizvat hlavní část klubovny, na úplné dokončení (tedy na zakoupení lodních kontejnerů a jejich zařízení) nám pak bude ještě scházet zhruba 160 000 Kč. Tyto peníze jsme měli v plánu pokrýt předem domluvenou bezúročnou půjčkou od Junáka (ve výši 100 000 Kč), kterou bychom posléze několik let spláceli, a zbylých 60 000 Kč bychom ještě museli získat vlastními silami.

Prostě žádat o dalších 160 000 na hithitu nám přišlo jako naprosto nereálné. Teď už nám to tak nepřijde. Proto, pokud byste rádi přišpěli i nad 100% částky, má to smysl.

Vážime si vaší pomoci a moc všem přispěvatelům děkujeme!

Základní kolo Svojsíkova závodu

Naše středisko pořádá v sobotu 18. dubna 2015 základní kolo Svojsíkova závodu. Hlavní přínos Svojsíkova závodu je v podpoře družin a družinového systému. Celý závod je postaven na spolupráci a týmové práci družiny.

Závod proběhne v okolí Zbořeného Kostelce.

Junák mění název

Skautky a skauti mění název organizace! Od 1. dubna se nově a stejně jako před 100 lety jmenují „Junák – český skaut“.

Zároveň k 1. dubnu 2015 dochází i ke změně názvu všech skautských středisek, okresů, krajů i zvláštních organizačních jednotek, neboť jejich názvy jsou odvozeny přímo od názvu Junáka.

Naše jednotka má nový název Junák – český skaut, středisko Kamenice, z. s. 

Prodobnosti viz web Junáka