Čekatelské kurzy a zkoušky

Cílem Čekatelského kurzu je předání znalostí a dovedností potřebných k úspěšnému složení Čekatelské zkoušky. Čekatelská zkouška je základním stupněm činovnického vzdělávání a je vstupním bodem celého kvalifikačního systému Junáka.

Cílem zkoušky je tyto vědomosti ověřit.

Proběhlé akce

  • 1999, pořádání části kurzu v Týnci nad Sázavou a účast ve zkušební komisi pro čekatele ze středisek okresu Benešov
  • 2002, zajištění části programu okresního kurzu v Neveklově
  • 2005, zajištění části kurzu a účast ve zkušební komisi pro čekatele ze středisek okresu Benešov
  • 2008, pořádání střediskového kurzu Quercus 2008 s hlavním zaměřením na přípravu čekatelů
  • 2014, pořádání střediskového čekatelského kurzu Quercus 2014