Český skauting

Skauting v naší zemi existuje od roku 1911. Během této doby existovalo a nadále i existuje hned několik organizací, hlásících se k ideám skautingu.

Český skauting je již od počátku poněkud odlišný od světovému skautingu – klade větší důraz na výchovu spojenou s pobytem v přírodě. Značný vliv na utváření českého skautingu měl totiž kromě Robert Baden-Powella i zakladatel hnutí Woodcraft – Ernest Thompson Seton.

Junák je jednou z českých skautských organizací. Junák je také označení pro člena této organizace, český výraz pro mezinárodní skaut.

Junák

Junák je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.

Junák – svaz skautů a skautek ČR je největší česká skautská organizace v České republice (přes 40 tisíc členů). Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací WOSM, WAGGGS a ISGF.

Historie

Do českých zemí zavedl skauting profesor Antonín Benjamin Svojsík v roce 1911. V roce 1922 byla organizace zaregistrována na Mezinárodní skautské konferenci jako zakládající člen. V roce 1939 se skauti v republice sjednotili pod názvem Junák.

A. B. Svojsík zemřel v roce 1938. Během války byl skauting zakázán, po roce 1945 nastal obrovský rozmach. Ale po komunistickém převratu byl v roce 1950 opět zakázán. Obnoven byl v letech 1968 až 1970 – a opět zakázán. Ale i toto krátké období činnosti stačilo k tomu, aby mohl být skauting obnoven v prosinci 1989. Věříme, že už natrvalo.

Z krátkého přehledu je zřejmé, že skauting byl vždy spojen s demokratickým vývojem v zemi. V letech, kdy byl potlačován, vyvíjelo mnoho skautů činnost pod hlavičkami jiných organizací, nebo zcela ilegálně. Mnoho skautů bylo vězněno a popravováno, ať už fašisty, nebo komunisty. To, že u nás skautská myšlenka nebyla nikdy potlačena, svědčí také o její životaschopnosti – i v moderní době.

Související odkazy