Daňový pohled na dary z hlediska dárců

Předpis: zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, určuje za jakých podmínek lze dar odečíst od daňového základu a to jinak pro fyzické osoby (občany, OSVČ) a jinak pro právnické osoby (SRO, AS, spolky ..)

Dárce je fyzickou osobou

Úpravu nalezneme v § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Zde se praví, že:

„(1) Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám, právnickým osobám se sídlem v ČR, …., a to na financování vědy, vzdělání, …, školství, na podporu a ochranu mládeže, na sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní účely …. a to pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč.“

Dárce je právnickou osobou

Úpravu nalezneme v § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů. Zde se praví, že:

„(8) Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám, právnickým osobám se sídlem v ČR, …., a to na financování vědy, vzdělání, …, školství, na podporu a ochranu mládeže, na sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní účely …. a to pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% ze základu daně.“

Potvrzení

Potvrzení o daru Vám, v případě zájmu, vystavíme a zašleme poštou.

Související články