Klub dospělých (OS)

Poslání Klubu dospělých

Sdružovat dospělé skauty a skautky, kteří ve svém životě jsou rozhodnuti:

  • všestranně podporovat skautské hnutí a jeho vliv na výchovu dětí a mládeže,
  • usilovat o osobnostní rozvoj,
  • upevňovat skautského ducha ve skautské organizaci a jeho principy šířit do společnosti, v níž žijí a pracují.

Aktivity

  • Administrativní podpora oddílů, personalní zajištění funkcí skautského střediska.
  • Vzdělávací a motivační kurzy pro členy střediska a blízký region.
  • Organizační zajištění velkých akcí (Svojsíkův závod, Kamenické oko apod.).
  • Relaxační aktivity pro vedoucí a dospělé členy (hory, voda apod.)

Kalendář akcí klubu

Historie

Klub dospělých (dříve klub oldskautů) vznikl společně se střediskem Kamenice v lednu 1991. Od té doby je klub nedílnou součástí našeho skautského střediska.

Související stránky