Klub přátel skautingu

Klub přátel skautingu je neformální sdružení osob, které se rozhodly přihlásit k myšlenkám skautingu a zároveň podporovat úsilí Junáka o výchovu mladé generace.

Cílem je vytvořit skupinu příznivců střediska, kteří sdílejí skautské ideály a na něž se budeme moci obrátit v případě potřeby.

Druhým hlavním důvodem existence klubů je umožnit skautskému středisku získat stálý zdroj příjmů, jímž by snižovalo svou závislost například na příjmech dotačního charakteru. Finance získané coby dary od členů střediskového klubu zůstávají k dispozici středisku a žádná část z nich není převáděna na vyšší jednotky Junáka.

Klub vzniká z iniciativy střediskové rady. Vedoucí střediska (statutární orgán) je garantem jeho fungování. Klub je neformálním sdružením, veškeré hospodaření je prováděno přes hospodaření střediska.

Nerozhoduje nic jiného než vůle podílet se na rozvoji skautingu. Vítáni jsou v klubu všichni, kdo sdílejí naši touhu aktivně spoluutvářet naši budoucnost pomocí výchovy mládeže v duchu skautských ideálů.

Členství v klubu

Klub tvoří:

  • Bývalí dospělí členové Junáka, kteří z nejrůznějších důvodů opustili naše řady, ale přesto by rádi nadále vyjadřovali svou podporu skautským myšlenkám.
  • Rodiče členů skautských oddílů, ochotní přispět a pomoci středisku nad rámec registrace.
  • Místní příznivci, kteří již dnes pomáhají skautským oddílům, i když mnohdy skauty sami nikdy nebyli.

Členem klubu se lze stát po vyplnění přihlášky a poskytnutím pravidelné finanční podpory (daru) na skautskou činnost. Její výši a způsob platby si stanoví každý sám, minimální výše příspěvku je 200 Kč ročně.

Proč být v klubu

  • Líbí se mi idea skautingu, a proto chci podpořit úsilí střediska a oddílů o výchovu mladé generace formou skautské činnosti.
  • Chci vědět o činnosti střediska a oddílů, chci dostávat pravidelné informace a výroční zprávu skautského střediska.
  • Chci se účastnit některých akcí nebo i pomáhat s jejich přípravou a organizací.
  • Chci zůstat v kontaktu s partou přátel, které jsem u skautů poznal.
  • Myslím si, že mohu mít zajímavý nápad či podnět, kterým by se měla středisková rada nebo oddíly zabývat.
  • Chci, aby skautské oddíly v Kamenici a Týnci nad Sázavou existovaly a rozvíjely se i v dalších letech.

Související články

Klub přátel skautingu
Klub přátel skautingu
klub_pratel_skautingu.pdf
100.9 KiB
194 Downloads
Details