Metody výchovy

Skautská výchovná metoda vede mladého člověka na cestě osobního růstu, je soustavou výchovy a sebevýchovy vedoucí k upevňování charakteru, vytváření hodnotového systému, rozvoji dovedností a znalostí odpovídající věku i potřebám jednotlivých členů.

Kombinací různých výchovných prvků vede člověka na cestu sebevýchovy, tedy celoživotního úsilí o osobní všestranný rozvoj, probíhající současně ve společenství vrstevníků, kteří si v tom pomáhají.

Výchovná metoda

Skautskou výchovnou metodu tvoří:

 • Skautský slib a zákon jako vyjádření životního stylu a hodnotového systému.
 • Učení se prostřednictvím praktických činností a her.
 • Týmová práce v malých skupinách rozvíjející spolupráci, vůdčí schopnosti a odpovědnost za druhé.
 • Zájem a spoluúčast každého mladého člověka na jeho osobním rozvoji.
 • Symbolický rámec nabízející pro určitou věkovou skupinu výchovnou motivaci a inspiraci.
 • Pobyt a činnost v přírodě, její poznávání a ochrana.
 • Podpora mladých lidí dospělými a vzájemná spolupráce.
 • Služba společnosti.
 • Postupné stimulující programy (osobní růst).
 • Využívání skautské symboliky a výchovného prostředí.

Věkové kategorie

Junácká organizace se dělí do věkových skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím. Rozlišujeme:

 • Benjamínky (děti mladší 6 let)
 • Světlušky a vlčata (věk 6–10 let)
 • Skauty a skautky (věk 11–15 let)
 • Rangers a roveři (věk nad 15 let)
 • Dospělé členy Junáka (starší 18 let)