Mezinárodní akce

Skauting umožňuje svým členům setkávání s mladými lidmi z celého světa. Vyjma výprav členů střediska do všech koutů Evropy i za její hranice jsme se také zúčastnili následujících akcí.

Středoevropské jamboree ConCordia 2010

concordia-2010ConCordia 2010 – desáté setkání skautů a skautek ze střední Evropy. Co to znamená ConCordia? Con – dohromady, Cor – srdce, Concordia – dohodnout se (z latiny).

Motto – Many Hearts, One Beat, neboli mnoho srdcí, jeden rytmus.

Skautské setkání ConCordia 2010 se konalo jedenáct srpnových dní v Sztrilich Pál Scout Parku na okraji hlavního města Maďarska Budapešti.

Středoevropské jamboree Orbis 2006

orbis_2006Na konci července roku 2006 se do Mariánského údolí v Brně – Líšni začali sjíždět skauti a skautky z osmnácti evropských zemí. Organizátoři pro ně rozdělili tábořiště na pět dílčích táborů, tzv. subcampů, které pojmenovali po planetách sluneční soustavy. Ubytovalo se v nich téměř 2 200 skautů a skautek. Organizátoři, kterých bylo na 400, bydleli v samostatném táboře.

Program Orbisu vycházel z motta jamboree „Mnoho kultur – jeden svět“. Nenásilnou, hravou formou seznamoval účastníky s kulturními a historickými předěly ve vývoji Evropy.

Program nečekaně přerušil přívalový déšť a tak organizátoři raději zvolili pro část dětí noc v suchu a teplu tělocvičen. Proto se nakonec konala nejrozsáhlejší evakuace v dějinách Brna. A přes různost jazyků ji cca 700 skautů a skautek zvládlo v noci během půldruhé hodiny na jedničku. Programový tým přes noc pružně upravil páteční program tak, aby se mohl konat v oněch čtyřech tělocvičnách. Zbytek akce již proběhl podle plánu. Někteří účastníci využili přebytku bláta k nefalšovaným zápasům v bahně a jiní vtipkovali o tom, že komfort plovoucích podlah a vodních postelí neposkytuje jen tak nějaké tábořiště.

Holandské národní Jamboree 2000

national_jamboree_2000„It´s Jamboree-time – je čas jamboree“, znělo od 24. července do 2. srpna 2000 v holandském Drontenu. Na místě Evropského jamboree 1994 a Světového jamboree 1995, několik metrů pod úrovní moře na umělém ostrově, se sešlo 10,000 skautů a skautek na velkém Holandském národním jamboree. Měli jsme možnost být mezi nimi. Deset dní skautských aktivit. Deset dní legrace. Deset dní s mnoha novými přáteli. Deset dní nových dobrodružství. Deset dní v dobré partě. Deset dní, na které nikdy nezapomenete.

Kromě holanďanů bylo 40 % účastníků z 20 různých jiných zemí. Jednací řečí byla angličtina a holandština. Česká výprava byla složena ze tří částí: skauti a skautky, R&R a servistým. Hlavní část této skupiny tvořily oddíly z Kamenice, Prostějova a Týnce nad Sázavou. Tyto hlavní síly byly doplněny několika skauty a skautkami z jiných míst, kteří se přihlásili individuálně. Celkem se jamboree zúčastnilo 25 skautů a skautek z Česka.