Mezinárodní hnutí

Skautské hnutí existuje ve 216 zemích a teritoriích světa, má přes 40 milionů členů a je tedy největší mezinárodní organizací pro děti a mládež. Skauti a skautky na celém světě ctí tytéž hodnoty. Smyslem skautingu je maximální rozvoj jednotlivce a jeho proaktivní působení ve světě.

K tomu člověka vede skautská výchovná metoda, tedy systém výchovy a sebevýchovy vedoucí k upevňování charakteru, vytváření hodnotového systému, rozvoji dovedností a znalostí.

Mezinárodní skautské organizace

Junák, je členem následujících mezinárodních organizací:

  • World Organization of the Scout Movement (WOSM)
    WOSM je organizace chlapeckého skautingu, která byla založena v roce 1920, sídlem je Ženeva.
  • World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS)
    WAGGGS je organizace dívčího skautingu, která byla založena v roce 1928, sídlem je Londýn.
  • International Scout and Guide Fellowship (ISGF)
    ISGF je organizace sdružující dospělé skauty, která byla založena v roce 1953, sídlem je Brusel.

Historie

Skauting založil britský generál (později lord) Robert Baden-Powell. Byl úspěšným vojákem ve válkách v Africe ke konci minulého století.

Ale právě při těchto bojích ho napadla myšlenka, jak takovým nesmyslným válkám zabránit. Věřil tomu, že když se nejmladší generace bude vychovávat v duchu bratrství všech národů a křesťanských zásad, později se tato generace ujme vlády a zamezí zbytečným konfliktům mezi národy.

Baden-Powell vymyslel a hlavně realizoval zcela nový a velmi úspěšný výchovný systém pro mládež – skautské hnutí.

První tábor s dětmi vedl v roce 1907, tento rok se považuje za rok založení skautingu. První pokusy byly úspěšné a skauting se lavinovitě rozrůstal nejen po Anglii, ale i do jiných částí světa. Baden-Powell napsal mnoho knih, ve kterých popsal ideu i praxi skautingu. Stal se světovým náčelníkem a organizoval skauting po celém světě.

V roce 1920 se konalo 1. světové jamboree (sraz skautů), kterého se zúčastnilo 8000 skautů ze 33 zemí. Tato jamboree se konají každé 4 roky, s výjimkou 2. světové války. Konce této války se již Baden-Powell nedožil, zemřel v roce 1941 v Keni v Africe.

V současné době je skauting ve více než 180 zemích s 23 milióny členů, v zemích s různým zřízením a náboženstvím. Všechny národní organizace mají stejný cíl: vytvářet charakter dívek a chlapců tak, aby se stali dobrými občany.

Související odkazy