Parta a Příležitost

Co je vlastně skauting?

Skauting je promyšleným systémem výchovy a sebevýchovy ke sdíleným hodnotám lidství (mezilidské vztahy, fér jednání, pomoc druhým, práce na sobě, pokora vůči tomu, co nás přesahuje). Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi.

Skauting, to jsou dvě základní věci – dobrá parta a dobrá příležitost:

  • Dobrá parta = přátelé, kamarádi, společenství
  • Dobrá příležitost = možnost rozvíjet se; žít naplno, zábavně a zajímavě; pomáhat věcem kolem sebe k rozvoji; hledat směr pro svůj život; tvořit lepší svět tím, že vezmu vlastní život do svých rukou

Skauting je cesta

Související stránky