Quercus

Kurz Quercus je určen pro mladé lidi (nad 15 let), kteří se věnují přípravě programu pro děti ve středisku Kamenice (oddíly v Týnci nad Sázavou a v Kamenici). Kurz připravujeme ve formě 3 hodinových schůzek a výprav. Během roku bylo připraveno 7 schůzek a 2 víkendové výpravy. Cílem kurzu bylo připravit účastníky na vedení a práci se svěřenými dětmi a to jak po teoretické, tak praktické stránce (příprava schůzky, hospodaření, psychologie a spousta dalších témat). Většinu získaných vědomostí si mohli účastníci ihned vyzkoušet praktickou, a pokud to bylo možné, tak i zábavnou a tvůrčí formou.

Proběhlé akce

  • 2014, příprava na Čekatelskou zkoušku
  • 2009, kurz navazoval na předešlý ročník a snažil se pomáhat s rozvojem programu v oddílech.
  • 2008, účastníci získali dostatek vědomostí i praktických dovedností ke složení Čekatelské zkoušky, která je opravňuje k vedení dětí, a pomoci vedoucím oddílů jako jejich zástupci.