Rádcovské kurzy

Cílem rádcovského kurzu je předání znalostí rádcům a rádkyním skautských družin pro samostatné vedení svých družiny ve skautských oddílech.

Proběhlé akce

  • 2004, rádcovský kurz pro členy našeho střediska
  • 1998, celoroční rádcovský kurz pro členy středisek okresu Benešov