Schůzky

Pravidelné schůzky jsou základním kamenem skautské činnosti. Jde o setkání členů družin nebo oddílu každý týden ve stejný den a čas. Schůzky trvají zpravidla okolo dvou hodin. Program schůzky velmi často vede zkušený člen družiny – rádce či rádkyně.

Družinová činnost

Jedním z charakteristických rysů skautingu je samostatná družinová činnost. Principem družinového systému je skupina několika dětí, kde si navzájem rozdělí několik základních rolí (např. někdo je nástěnkář, jiný pokladník či kronikář). Družina jako celek je vedena jedním z jejích členů, tzv. rádcem či rádkyní.

Družinový systém vede děti k samostatnosti i týmové práci.

Program

Rádce řídí části programu, které si předem připravil s pomocí a pod dohledem zkušeného vedoucího oddílu. Formy schůzky mohou být velmi různé – praxe, hry, rukodělné práce, závody, zpěv, debaty aj.

Program schůzky může být buď zaměřen na jednu věc, nebo zpravidla se skládá z více částí. Cílem je připravit nejen pestrou a zajímavou schůzku, ale zároveň i akci, z které si každý člen družiny odnese něco nového – ať už vědomost či dovednost.

Místo

Schůzky se zpravidla, vzhledem ke své délce, odehrávají v klubovně nebo jejím nedalekém okolí.

Vybavení

Děti potřebují na schůzku následující věci:

malý batoh na záda
blok a tužku
trojcípý šátek
přezůvky
sportovní boty
oblečení vhodné pro outdorové aktivity
další věci dle pokynů vedoucího