Skauting

Parta a Příležitost
Skauting, to jsou dvě základní věci – dobrá parta a příležitost.

Mezinárodní hnutí
Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Skauting umožňuje svým členům setkávání s mladými lidmi z celého světa.

Český skauting
Junák je česká skautská organizace. Skautskými oddíly již prošlo na půl milionu lidí, mezi nimi i řada později významných osobností z různých oborů.

Poslání a principy
Skauting je projekt, jehož posláním je zlepšovat svět skrze jednotlivé lidi, kterým pomáhá vstoupit na cestu dobrovolného zájmu o vlastní rozvoj i rozvoj nejbližších lidí.

Metody výchovy
Skauting kombinací různých výchovných prvků vede člověka na cestu sebevýchovy, tedy celoživotního úsilí o osobní všestranný rozvoj, probíhající současně ve společenství vrstevníků, kteří si v tom pomáhají.