Historie

Historie střediska přímo v Kamenici začala sice až v roce 1988, ale skauting existoval v okolí už v dřívějších dobách. Nejbližší skautský oddíl fungoval po 2. světové válce v Kostelci u Křížků, v nedalekém Týnci nad Sázavou byli skauti aktivní nejen po válce, ale i v letech 1968-70.

Vraťme se však do Kamenice. Na podzim roku 1988 vznikl v Kamenici při TJ Strojmetal Turistický oddíl mládeže (TOM) „Bobři“. Náplní byl program podobný současnému skautskému. Dětí nebylo mnoho a nebyly děleny podle věkových kategorií.

Na jaře roku 1990, po pádu komunismu, se TOM přeměnil na první skautské oddíly. Protože bylo málo dětí, byly naše oddíly zaregistrovány pod znovuobnoveným skautským střediskem v Týnci nad Sázavou. V létě proběhl náš první tábor u Barochova. Začali jsme se rozrůstat.

Po roce jsme již měli dostatek členů a založili jsme vlastní skautské středisko přímo v Kamenici. Došlo k rozdělení dětí podle pohlaví a věkových kategorií na světlušky a vlčata (dívky a chlapci 6-10 let), skautky a skauty (dívky a chlapci ve věku 11-15 let) a dospělé skauty (oldskauty).

Na druhém táboře jsme poprvé postavili indiánský stan – týpí. Dnes týpí tvoří neodmyslitelnou tvář našich táborů, které každoročně pořádáme v okolí Sedlčan. Indiánské prvky a vztah k přírodě naše středisko poznamenal více, než je na první pohled vidět.

Během dalších let byl tehdejší vedoucí skautů stále více ovlivňován samotnou myšlenkou Woodcraftu (hnutí založené E. T. Setonem), a tak v září 1992 opustil skautské středisko a založil v Kamenici kmen Ligy lesní moudrosti. Spolu s ním odešla většina starších skautů. Tento odliv skautů poznamenal negativně chlapecký oddíl na několik dalších let. Kamenický kmen woodcrafterů po léta úspěšně fungoval, bohužel v roce 1997 zanikl.

Díky blízkosti i vzájemné pomoci v našich skautských počátcích jsme udržovali velmi těsnou vazbu se střediskem v Týnci nad Sázavou. Avšak stále klesající počet členů byl příčinou zániku týneckého střediska a od ledna 1997 je pod naším střediskem registrován 3. smíšený oddíl týneckých skautů a skautek „TYSAN“. V Týnci nad Sázavou tak sice neexistuje samostatné skautské středisko, ale skautský program ano.

Skautské oddíly žily dál, ale začaly se čím dál více potýkat s nedostatkem vedoucích a následně i s ubývajícím počtem členů. Ani kamenické oddíly se nevyhnuly sloučení do jednoho společného oddílu.

Skautské středisko Kamenice dnes zajišťuje chod skautských oddílů na dvou místech – v Kamenici a v Týnci nad Sázavou.  Nepatříme sice k velkým střediskům, ale skutečnost, že trvale po celou dobu naší existence připravujeme a nabízíme smysluplný program pro děti v jejich volném čase, že máme za sebou úspěšné tábory, účastníme se mezinárodních akcí, organizujeme akce pro veřejnost, že se nám daří i v dnešní době děti zaujmout – to vše bezpochyby ukazuje, že máme v našich obcích pevné místo.