Tábory

tabor.typi
Skautské tábory jsou posledním, třetím, základním kamenem naší činnosti. Tábory jsou vyvrcholením naší celoroční činnosti. Tábor – to je jedna dlouhá výprava…

Intenzivní činnost

Tábory jsou buď oddílové nebo střediskové. Tábor je nejintenzivnějčí akcí skautů. Celých 24 hodin denně, dva až tři týdny v kuse. Tábor je místo, kde si skauti a skautky ulehnou na lože, které si sami ustelou, sní jídlo, jež si sami uvaří a poznají věci, které ani na výpravách poznat nemohou.

Program

Program tábora připravují vedoucí oddílu společně se svými rádci a rádkyněmi již mnoho měsíců před samotným táborem. Kde jinde si člověk může vyzkoušet jak se spí v obydlí, které si sám postaví? Kde jinde mohu poznat veškeré dary i rozmary přírody?

Místo

Tábory se zpravidla dělají na místech, která jsou stranou od lidských obydlí, v prostředí nepoškozené přírody, s možností plně užít slunce, vody a vzduchu.

Některé tábory místo stálého tábořiště využívají různých míst – pak hovoříme o putovních táborech nebo dokonce expediccích. Tyto akce jsou však vhodné jen pro starší a zkušené skauty a skautky.

Vybavení

Vybavení na tábor je nejvíce podobné potřebám na výpravy. Vzhledem k délce akce a prostředi se ještě výstroj malinko rozšiřuje.