Výpravy

Skautské výpravy jsou dalším důležitým kamenem naší činnosti. Bez nich by naše činnost ani nebyla skautingem. Jde o akce, které přesahují svým trváním schůzky, nabízející možnost poznat nejen vůni dálek a dobrodružství, ale hlavně spousty zážitků při společném putování přírodou.

Dobrý oddíl má každý měsíc alespoň jednu celodenní výpravu a nejméně tři víkendové výpravy do roka.

Oddílová činnost

Výpravy jsou většinou již oddílové nebo společné pro více družin. Výpravu vždy vede zkušený vedoucí starší 18 let.

Program

Program výprav navazuje na samostatnou činnost družin. Zpravidla právě výpravy nabízejí příležitost si v praxi ověřit, co se členové družin naučili na schůzkách (např. stavbu stanu), ale nabízí i možnost poznat další oblasti skatingu, které se na schůzkách dělají špatně (např. vaření na ohni).

Na výpravy již každý člen oddílu zjistí co skutečně umí a dokáže a přitom pozná jakou sílu ma společenství kamarádů pro případ nouze.

Místo

Cíle výprav mouhou být velmi rozličné – od běžného hradu, přes běžnou krajinu po „nejdivočejší“ přírodu. Vždy však je na prvním místě bezpečnost všech členů výpravy.

Vybavení

Výpravy jsou již náročnější a proto je velmi důležité i vybavení členů oddílů. Kromě věcí potřebných na schůzku je potřeba:

kvalitní batoh na jednodenní a vícedenní výpravy
pláštěnku
boty vhodné na pěší tůry
jídelní soupravu (ešus a lžíce)
nůž
baterku
lahev na vodu
spacák
karimatku
další věci dle pokynů vedoucího