Zdravotník zotavovacích akcí

Cílem zdravotnického kurzu je rozšířit znalosti první pomoci, naučit absolventy účinně poskytnout první pomoc na táborech a různých hromadných akcích. Dále kurz seznámí účastníky s táborovou klinikou, hygienou a epidemiologií, zdravotnickou dokumentací, příslušnou legislativou a povinnostmi zdravotníka na zotavovacích akcích.

Proběhlé akce

  • 2010, pořádání zdravotnického kurzu včetně závěrečné zkoušky pro skautské činovníky střediska i okresu Benešov.
  • 2004, pořádání zdravotnického kurzu včetně závěrečné zkoušky pro skautské činovníky okresu Benešov. Kurzu se zúčastnilo 15 lidí většinou ve věku kolem 18 let. Tento kurz pro nás připravilo sdružení Codrys, které se specializuje na školení o první pomoci.