Kamenické oko

ko-cedule-velkáTradiční zimní turistický pochod po okolí Kamenice. Trasa má délku 21 km. Termín pochodu je každoročně volen na první sobotu po 22. únoru

Fotogalerie

Galerie fotografií z posledních ročníků Kamenického oka

Historie Kamenického oka

Celá historie Kamenického oka začíná již v roce 1974, přesněji v měsíci březnu, kdy několik nadšenců došlo k nápadu (na místě, kde se rodí všechny velké myšlenky – v restauraci 187/A) zúčastnit se tradičního dálkového pochodu Praha – Prčice. Akce se vydařila a tak bylo rozhodnuto o založení Turistického oddílu při TJ Strojmetal Kamenice, stalo se tak 11. dubna 1975.

oko-2008Postupem času začínalo přibývat členů i akcí, kterých se oddíl zúčastnil. Namátkou jmenujme XI. ročník zmiňovaného pochodu Praha – Prčice, na který byl oddíl vybaven zbrusu novými oddílovými tričky, které nejen nesly znak pochodu (botička s částečně utrženou podrážkou), ale k odlišení od ostatních pochodníků i PSČ tehdejší pošty Štiřín. Shodou okolností později vyšla v tisku zpráva, že na startu pochodu se zapsalo 25168 účastníků. Přibývalo i akcí, které oddíl samostatně pořádal, které začaly přitahovat stále více lidí. Příkladem Běh čarodějnic, Večerní pochody, Triathlon (jako druzí v republice) aj. Předchůdcem Kamenického oka byla např. v roce 1979 akce pod názvem „Kamenická toulačka aneb podvečerní procházka přilehlými pláněmi pracovního působiště“. Po jejímž úspěchu (63 účastníků) bylo rozhodnuto uspořádat co nejdříve podobnou akci.

Touto akcí se stalo KAMENICKÉ OKO, pořádané u příležitosti nadcházející spartakiády a zároveň 20. výročí obce Kamenice. Jméno bylo vybráno nejen podle délky trasy, která činila 21 km, ale i podle tajné kontroly, která se nacházela na trase, a symbolizovalo jakési vševědoucí oko bdící nad všemi účastníky a bránící všem nepravostem. Shodou okolností grafické zpracování symbolu pochodu nápadně připomínalo křesťanské Boží oko a tak bylo později Bezpečností vyšetřováno, zda nedošlo k užití nepřípustného symbolu, naštěstí „Oko“ zůstalo.

oko-2009První ročník se tedy konal 16. 2. 1980, termín byl vybrán záměrně jako třetí sobota v únoru, protože v tuto dobu již bylo po velkých akcích typu Jizerská padesátka a podobná akce se v kraji nevyskytovala. Pochod se setkal s kladným ohlasem, přišlo celkem 94 pochodníků. Otevřela se tak cesta k pořádání dalších ročníků.

Trasy prvních čtyř ročníků byly orientovány záměrně tak, aby neprocházely stejným územím. První trasa směřovala na jih od Kamenice, druhá na západ třetí na východ a čtvrtá na sever. Trasy ostatních ročníků pak byly orientovány v opačném směru nebo kopírovaly předešlé ročníky.

Sláva Kamenického oka se brzy začala šířit do světa a tak do Kamenice přijížděli i účastníci z Prahy a jiných končin republiky, dokonce i ze zahraničí. Věhlas přinesly i pamětní medaile ražené ve Strojmetalu, snad podle formy z dob F. Ringhoffera, kterým se jinde udělované diplomy nemohly vyrovnat.

Po druhém ročníku se kvůli pražským pochodníkům přesunula konečná stanice pochodu z Těptína do Kamenice, pro lepší autobusový spoj z Olešovic. Tím se z celé trasy stal ucelený okruh se stejným místem startu i cíle. O Kamenickém oku psaly i tehdejší periodika (LD, Čsl. sport, slavný Kamenický zpravodaj, aj.), informace o pochodu se pravidelně uveřejňovaly v kalendáři dálkových a turistických pochodů Mladého světa.

Poslední pochod pořádaný turistickým oddílem se konal v roce 1989. Poté se oddíl s nastupujícími změnami rozpadl a naplánované trasy XI. – XVI. se již nerealizovali. Tradice pochodů Kamenického oka byla obnovena členy skautského střediska Kamenice.

Tato drobná historie Kamenického oka mohla být vytvořena díky pomoci pana Dušana Svobody, který nejen vedl po celou dobu existence turistického oddílu svědomitě oddílovou kroniku, ale byl i ochoten podělit se o něco ze své paměti.